ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು


ಸಂಘದ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರು:  
               
ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ (2011)              ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ (2011)
                                             

ಪ್ರೊ. ಎಲ್.ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್                      ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್
                                                


ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಎ.ಜೆ. ಸದಾಶಿವ                         ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
                                      

ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್


ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 

ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು :-

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು   
                                    
ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ


                                               

ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು  
               
ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

                                         


ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು   
                           
ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

                                                                                             
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  
        
ಎಂ. ನರಸಿಂಹ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 

ಕೆ.ಎನ್. ಸೋಮಶೇಖರ್               ಎಚ್.ಎಸ್. ಕಪಿನಯ್ಯ
            
ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು 
                          
ಕುಪ್ಪುರಾವ್ ಪಂತ್
                                                                    
                      

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು
        
ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರೀ                                                                                           

           
     

ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

    ಎಲ್. ವೆಂಕಟಪ್ಪ                       ಎನ್. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ
                          

                                            
ಡಾ. ನಾ. ಗೀತಾಚಾರ್ಯ                 ಟಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

               
                    
       
 ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಆರ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್          ಡಾ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 

                
       
  ಡಾ. ಎಸ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್             ಟಿ.ಕೆ. ತಿಮ್ಮರಾಜಶೆಟ್ಟಿ
                       

       ಶ್ರೀರಾಮೇಗೌಡ                        ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಮಚಂದ್ರ  
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಎಸ್. ಚಂದ್ರ