ಶಿಕ್ಷಣ
    ಉಚಿತ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು


    ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಡಿಪ್ಲೊಮ ತರಗತಿಗಳು

  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಹಲವು ಡಿಪ್ಲೊಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ತರಗತಿಗಳು. ಹಿರಿಯ   ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಉದಯಭಾನು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ.
  • ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, 'ಉದಯಭಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಪ್ರದಾನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ - ನಿರ್ವಹಣೆ.
  • ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ.