ಆರೋಗ್ಯ

ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಶಬಿರಗಳು
ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ರೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಿಬಿರ
ಸಹಕಾರ : ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಭಾನುವಾರ  ಉಚಿತ ಹೃದಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 
ಸಹಕಾರ : ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾನುವಾರ
 

ಉಚಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ
ಸಹಕಾರ : ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 4ನೆ ಭಾನುವಾರ


ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ  ಗೌರವ


ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ


 


ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೋಪಚಾರಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳುದತ್ತಿನಿಧಿಗಳು. ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳು.