ಸಾಹಿತ್ಯ - ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ಭೇಟಿ


ಅ.ನ.ಕೃ ಸ್ಮರಣೆ - ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅಂದಿನ  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ 
ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು

ಪ್ರೊ. ಎಂ. ವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ 
ಅಭಿನಂದನೆ – ಗ್ರಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭ 
"ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಶನ" ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥ ಸಮರ್ಪಣೆ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ 'ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ
ಸುವರ್ಣಭವನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭಾಂಗಣ